آدرس: چله خانه

 متراژ: 110 مترمربع بالکن: – مترمربع

 مالکیت: مالکیت کامل

 بر ورودی: 3.5 عمق:

 دسترسی بالکن: پله

 شیشه سکوریت: شیشه سکوریت

 کرکره: ساده

 دکوراسیون: ندارد